PRAWA PACJENTA

Wszystkie prawa pacjenta zapisane są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dostępnej w Rejestracji Przychodni, a ich omówienie znajduje się w na stronie NFZ w aktualnościach dla pacjenta.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/