Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne to jeden z podstawowych elementów diagnostyki wielu schorzeń. Najczęściej analizuje się krew i mocz, ale także wymazy czy wydzieliny.

Badania laboratoryjne wykonywane jest:

  • bezpłatnie – na zlecenie lekarza POZ,
  • odpłatnie – na życzenie pacjenta.

Często zlecane badania laboratoryjnym to:

  • morfologia krwi. Pozwala poznać skład krwi, czyli ilość poszczególnych typów krwinek, płytek krwi, poziomu hemoglobiny, jak również odsetek poszczególnych linii komórkowych, gdy jest wykonywana z rozmazem (morfologia z rozmazem). Odchylenie od normy któregoś z parametrów może być istotną wskazówką podczas poszukiwania przyczyn choroby lub uciążliwych objawów. Dzięki niej można zdiagnozować wiele patologii i chorób, od stanu zapalnego, przez niedokrwistość, po białaczkę,
  • oznaczenie poziomu elektrolitów. Jonogram to badanie poziomu pierwiastków we krwi, takich jak sód, potas, wapń, magnez, jony chlorkowe i fosforanowe. Ponieważ elektrolity pełnią w organizmie bardzo ważne funkcje, zarówno ich niedobór, jak i nadmiar może być groźny dla zdrowia,
  • wskaźniki zapalne (CRP i OB). OB polega na pomiarze szybkości opadania czerwonych krwinek. CRP określa poziom białka ostrej fazy w osoczu. Obydwa parametry wykorzystuje się w diagnostyce stanów zapalnych różnego pochodzenia,
  • poziom glukozy we krwi na czczo. Podstawowym celem badania jest profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy,
  • gospodarka lipidowa (profil lipidowy: cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy). W przypadku tego badania bardzo ważne jest przeanalizowanie poziomu poszczególnych frakcji, a nie tylko cholesterolu całkowitego,
  • parametry pracy wątroby (Aspat, Alat, GGTP). Odchylenia od normy mogą świadczyć o zaburzeniach gospodarki tłuszczowej, cukrzycy, wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C,
  • parametry pracy bądź nerek (kreatynina), które służy ocenie czynności nerek,
  • hormony tarczycy. Jakie badania na tarczycę? Badanie poziomu TSH (tyreotropina), czyli badanie przesiewowe, wykonywane na początku diagnostyki. Jeżeli poziom TSH jest zbyt wysoki lub zbyt niski, należy zbadać FT3 i FT4 (trójjodotyronina, tyroksyna).